Комунальний заклад "Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради"

ПРАВИЛА поведінки дітей комунального закладу “Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради”

І. Права та обов’язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • особисту участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Правила перебування вихованців дошкільного відділення в комунальному закладі «Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради»

1. Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров`я, оглядає гортань і шкіру, вимірює температуру у групі раннього розвитку дитини (в дошкільних - за показниками, в період карантину тощо.)

2. Не приводити до Центру дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Хворі діти в заклад не приймаються.

3. Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей в ізоляторі і залишається там до приходу батьків чи госпіталізації.

4. Після перенесеного захворювання діти в Центр приймаються тільки за наявності довідки лікаря-педіатра з вказівкою діагнозу, довготривалості та проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожній дитини.

5. Ранковий туалет дітей повинен проводитися вдома: батьки зобов`язані приводити дитину в Центр чистими, охайно та по сезону одягненими.

6. Одяг у дитячих шафах зберігається окремо: пакет для чистої білизни, пакет для брудної білизни, пакет для групового та вуличного взуття, для гребінця, головного убору, спортивної форми.

7. Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.

8. Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров`ю дітей, бути втраченими.

9. Приводити дитину в Центр не пізніше 8-ї години ранку.

Забирати дитину не пізніше 18.00 год.

Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні негайно повідомити про це персонал закладу.

12. У разі відсутності дитини більше 3-х днів батьки повинні надати медичну довідку.

13. У разі відсутності дитини без поважної причини більше 30 днів, вона вибуває з Центру

14. Завчасно повідомити вихователя про вихід дитини в садочок після її відсутності (за добу).

15. Щодня особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряти особам, що не досягли 16 років та особам у нетверезому стані.

16. Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря, в групі - в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.

17. Конфліктні ситуації не слід вирішувати у присутності дитини, так як це травмує її психіку.

18. Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників Центру, дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.

19. Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.

20. Не можна брати іграшки, дидактичні посібники без дозволу вихователя.

21. Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати.

22. Про всі зауваження щодо роботи закладу повідомляти вихователя або директора комунального закладу "Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради".

Правила поведінки учнів комунального закладу «Уманський навчально-реабілітаційний центр черкаської обласної ради»

1. Загальні правила поведінки учнів у Центрі

1.1. Учень приходить до Центру разом з батьками, (або тим хто їх замінює) не пізніше як за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході в Центр дотримується правил ввічливості, залишає верхній одяг в особистій шафі, перезуває змінне взуття, прямує до місця проведення уроку.

1.2. Щоденний ранковий прийом дитини здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров`я.

1.3. Забороняється приносити до Центру та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.

1.4. Під час навчання не дозволяється без дозволу педагогів йти з Центру, а педагог в свою чергу зобов'язаний віддавати учнів батькам, (або тим хто їх замінює), не відпускаючи учня самого без супроводу дорослого. У разі пропуску учбових занять учень повинен пред’явити класному керівнику довідку від лікаря про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.

1.5. Учень приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник. Приходить до Центру з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.

1.6. Здобувач освіти зобов'язаний серйозно відноситись до навчання, виконувати всі завдання вчителів, вчителів-логопедів та вихователів закладу.

1.7. Учень повинен проявляти повагу до старших, поважати педагогів, їх досвід і знання, піклуватися про молодших, звертатися один до одного та до педагогів шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, хлопчики – дівчаткам.

1.8. Учні бережуть майно Центру, акуратно відносяться як до свого, так і до чужого майна.

1.9. Здобувачі освіти дотримуються правил техніки безпеки як під час уроків, так і під час перерв.

1.10. Забороняється користуватися мобільними телефонами під час освітнього процесу.

Поведінка здобувачів освіти на уроках та заняттях

2.1. При вході педагога в клас чи будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять учні вітаються.

2.2. Протягом уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами. Урочний час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей. За першою вимогою вчителя (класного керівника) необхідно пред’явити щоденник. Будь-які записи в щоденниках учнями повинні виконуватися охайно. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику.

2.3. Якщо під час занять учню/учениці необхідно вийти з класу, то він/вона повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя, якщо правилами класу не передбачено інше.

Під час уроку учень має право ставити питання викладачу, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

2.4. Не дозволяється на уроках жувати гумку, користуватися плеєром, мобільним телефоном, іграшками тощо.

2.5. Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення заняття, учень має право покинути клас.

2. Поведінка учнів на уроках та заняттях

Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:

3.1. До початку уроку учень повинен:

 • - прибути до класу з першим дзвоником, увійти до класу і підготуватися до уроку.

3.2. Під час перерви учні зобов’язані:

 • - навести чистоту та порядок на своєму робочому місці;
 • - тихо вийти з класу і спокійно гратись в груповій кімнаті;
 • - допомагати підготувати клас на прохання вчителя до наступного уроку;
 • - у разі спізнення на урок тихенько зайти, не заважаючи іншим, привітатися з учителем, і сісти на місце.

3.3. Під час перерви учням забороняється:

 • - бігати сходами, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;
 • - штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми;
 • - самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.
 • - вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим;

Поведінка здобувачів освіти до початку уроку, на перервах і після закінчення занять

4.1. За столом учні та вихованці повинні виконувати вимоги вчителів, вихователів та помічників вихователів.

4.2. Під час прийому їжі учням слід дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.

4.3. Учні та вихованці повинні шанобливо ставитися до працівників.

4.4. Розмовляти під час їжі треба не голосно, щоб не турбувати тих, хто їсть по сусідству.

4.5. Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна.

4.6. Учні та вихованці можуть після прийому їжі допомогти помічнику вихователя забрати зі столу посуд.

Обов’язки чергового в класі

Чергові призначаються відповідно до графіка чергування.

Чергові допомагають вителю чи вихователю підготувати клас до наступного заняття чи уроку.

Під час перерви черговий учень чи вихованець допомагає педагогу роздати, розвіситинавчальний матеріал для наступного заняття чи уроку.

Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити вам найкращі враження на нашому сайті. Продовжуючи використовувати наш сайт, ви автоматично погоджуєтеся з використанням даних технологій.Політика конфіденційності

Notifications %s New

Перейти до вмісту