Комунальний заклад "Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради"

Атестація

План-графік атестації педагогічних працівників на 2020-2024 роки

з/п

Прізвище та ініціали  

Посада

Проходження курсів підвищення кваліфікації та  атестації Підсумки атестації

 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
підв

квал.

атес-

тація

підв.

квал.

атес-тація підв.

квал.

атес-тація підв.

квал.

атестація підв

квал

атес

тація

 1. Майданюк В.Г. Директор + + Вища
 2. Кучеренко  Н.В. Заст.дир. +      + . Вища
 3. Поліщук  А.В. Логопед + + Вища
 4. Корчак  А.П. Дефектол + + Вища
 5. Сінельниченко В Логопед + + Вища
 6. Топко  Г.В. Логопед + + І категорія
 7. Перекос  В.В. Логопед + + Вища
 8. Бекназарова  Л.К Дефектол + + Вища
 9. Маляр  Л.О. Вч.поч.кл. + + Вища
10 Тарасюнь А.М. Логопед             + +   І категорія
11 Паламарчук Л.М Вч.поч.кл.           + +       Вища
12 Коломієць А.Д. Вч.поч.кл. + + І категорія
13 Дубенко  В.О. Психолог + + Вища
14 Сановська А.А. Вч.поч.кл. + + Вища
15 Терновенко Т.Г. Вч.поч.кл. + + І категорія
16 Кур’ята  В.Г. Виховат. + + Вища
17 Грабарчук  О.О. Виховат. + + Спеціаліст
18 Філімончук  О.Л Виховат. + + Вища
19 Соломко  Л.Ю. Виховат. + + Вища
20 Нагаєвська  О.В. Виховат. + + Вища
21 Андрущак Г.П. Виховат. + + Вища
22 Панасевич Т.Є. Виховат. + + Вища
23 Дубенко  Л.Л. Виховат. + + І категорія
24 Доценко І.В. Виховат.     + + Вища
25 Ткаченко А.П. Виховат. + + ІI категорія
26 Паламарчук Н.І. Виховат. + + Спеціаліст
27 Сорокіна О.І. Виховат. + + Вища
28 Гуцол  І.М. Виховат. + + Спеціаліст
29 Валюх   О.А. Виховат. + + Вища
30 Паршикова І.М. Виховат. + + Спеціаліст
31 Станчак  С.Ю. Виховат. + + І категорія
32 Чайка  Л.П. Виховат. + + Спеціаліст
33 Слободяник  А.В Виховат. + + Вища
34 Руденко Н.Л. Виховат. + + ІI категорія
35 Загранична О.П. Виховат. + + ІI категорія
36 Волинська Т.М. Муз.кер. + + Спеціаліст
37 Лозінська  Т.В. Інс.з  ф-ри + + І категорія
38 Корнієнко І.Л. Асист.вч. + Спеціаліст
39 Ганзюк А.М. Соціальний педагог + Спеціаліст

Річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників комунального закладу «Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради» на 2024 рік

№ з/п Прізвище та ініціали

Тематика професійного розвитку педагога

Комплексні професійно-фахові курси підвищення кваліфікації  (ЧОІПОППЧОР)

ТЕМАТИЧНІ ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (30 годин)

 (ЧОІПОППЧОР)

Інші форми та місце підвищ.

кваліфікації

1. Майданюк В.Г.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
2. Кучеренко  Н.В.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
3. Поліщук  А.В.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
4. Корчак  А.П.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
5. Сінельниченко В.В.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
6. Перекос  В.В.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
7. Кур’ята  В.Г.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
8. Панасевич Т.Є.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
9. Філімончук О.Л. Комплексні курси «Вихователів спеціальних закладів освіти»    
10 Соломко  Л.Ю.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
11 Сановська  А.А.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
12 Валюх   О.А.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
13 Паламарчук Л.М   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
14 Чайка  Л.П.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
15 Слободяник  А.В   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
16 Волинська Т.М. Комплексні курси «Музичні керівники закладів  освіти»    
17 Нагаєвська  О.В.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
18 Бекназарова  Л.К   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
19 Сорокіна О.І.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
20 Андрущак Г.П. Комплексні курси «Вихователів спеціальних закладів освіти»    
21 Лозінська  Т.В.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
22 Станчак  С.Ю.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
23 Гуцол  І.М.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
24 Паламарчук Н.І. Комплексні курси «Вихователів спеціальних закладів освіти»    
25 Ганзюк А.М.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
26 Грабарчук  О.О. Комплексні курси «Вихователів спеціальних закладів освіти»    
27 Доценко І.В.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
28 Маляр  Л.О.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
29 Дубенко  В.О.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
30 Терновенко Т.Г.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
31 Дубенко  Л.Л.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
32 Коломієць А.Д.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
33 Тарасюнь А.М. Комплексні курси «Фахівці спеціальної освіти (вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи    
34 Паршикова І.М.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
35 ЗаграничнаО.П.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
36 Руденко Н.Л.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
37 Ткаченко А.П.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  
38 Корнієнко І.Л.   «Психологічна стійкість вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами»  

ПЛАН ЗАХОДІВ з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників комунального закладу «Уманський навчально - реабілітаційний центр Черкаської обласної ради» у 2023/2024 навчальному році

п/п

 

Заходи

 

Термін

виконання

 

Відповідальні

Примітки

про

виконання

1 2 3 4 5
1 Коригування  перспективного плану

атестації  педагогічних працівників

 

вересень

 

Директор

2 Ознайомлення  педагогічного колективу з нормативними документами з атестації

педагогічних  працівників

 

вересень

 

Секретар

3 Наказ «Про  створення атестаційної  комісії в 2023/2024 навчальному  році» до

20 вересня

 

Директор

4 Для проведення чергової атестації :

Скласти і затвердити:

1.Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації;

2.Строки проведення атестації педагогічних працівників;

3. Графік проведення засідань атестаційної комісії.

4. Визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів.

 

до

10  жовтня

 

Голова атестаційної комісії

Розділ ІІІ

Пункт 1

5 Оформлення  стенда з питань атестації жовтень   Секретар

атестаційної

комісії

6 Прийом заяв педагогічних працівників та включення їх до списку , які підлягають позачерговій атестації. Не пізніше 20 грудня Атестаційна комісія Розділ ІІІ

Пункт 1

7 Для проведення позачергової атестації:

1.Прийом заяв про проведення позачергової атестації.

2. Затвердити окремий список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації.

3. Визначити строки  проведення атестації педагогічних працівників.

3. Внести зміни до графіка засідань  атестаційної комісії.

 

До 20 грудня Атестаційна комісія Розділ ІІІ

Пункт 2

8

 

 

 

 

 

 

Оприлюднити на вебсайті закладу

освіти інформацію про затверджені

списки педагогічних працівників,

які підлягають черговій та

позачерговій атестації та визначені

строки проведення їх атестації.

Не пізніше

5 робочих днів

з дня

прийняття

рішення АК

 

 

Секретар

атестаційної

комісії

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ

пункт 4

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом та реєстрація документів,

що свідчать про педагогічну

майстерність та професійні

досягнення педагогічних

працівників, що атестуються

(в електронній формі у форматі РDF,

кожен документ в окремому файлі на

адресу електронної пошти для подання

педагогічними працівниками документів в

електронній формі з підтвердженням про

їх отримання.)

 

Протягом

5 робочих днів

з дня

оприлюднення

інформації

 

 

Секретар

атестаційної

комісії

 

 

 

Розділ ІІІ

пункт 5

 

10. Розгляд документів педагогічних

працівників, які атестуються,

перевірка їхньої достовірності

відповідно до вимог пунктів 8, 9

розділу I Положення (за потреби).

Грудень-

січень

 

Атестаційна

комісія

 

Розділ ІІІ

пункт 6

 

11. Оцінка професійних

компетентностей педагогічного

працівника, який атестується, з

урахуванням його посадових

обов’язків і вимог професійного

стандарту (за наявності).

 

Січень

 

Атестаційна

комісія

 

Розділ ІІІ

пункт 6

 

12. Вивчення практичного досвіду

роботи педагогів, які атестуються

(за потреби) та затвердження

графіку заходів з його проведення

 

Лютий

 

Визначені

представники зі

складу членів

атестаційної

комісії

 

Розділ ІІІ

пункт 6

 

13. Підготовка атестаційних листів,

бюлетенів для таємного/відкритого

голосування.

 

Березень

 

Секретар

атестаційної

комісії

 

14. Прийняття рішення про результати атестації педагогічних працівників До 01 квітня Атестаційна

комісія

Розділ ІІІ

пункт 6

 

 

15. Видати атестаційні листи

педагогічним працівникам під

підпис або надіслати у

сканованому вигляді на електронну

адресу (з підтвердженням про

отримання)

 

Упродовж

3 робочих днів

з дати

прийняття

відповідного

рішення АК

 

Секретар

атестаційної

комісії

 

Розділ ІІІ

пункт 11

 

16. Наказ «Про результати атестації у 2023-2024 н. р.» До 1 квітня Керівник закладу Розділ ІІІ

пункт 14

 

17. Ознайомити педагогічних

працівників, які атестувалися, з

наказом про результати атестації

під підпис.

 

Упродовж 3

робочих днів

із дати його

видання під

підпис

 

Керівник закладу Розділ ІІІ

пункт 14

 

18. Подати наказ за результатами

атестації до централізованої

бухгалтерії для нарахування

заробітної плати та проведення

відповідного перерахунку.

 

Упродовж

трьох робочих

днів із дня

його видання

 

Керівник закладу Розділ ІІІ

пункт 14

 

19. Підготувати звіт за підсумками

атестації.

 

До 01 квітня Секретар

атестаційної

комісії

Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити вам найкращі враження на нашому сайті. Продовжуючи використовувати наш сайт, ви автоматично погоджуєтеся з використанням даних технологій.Політика конфіденційності

Notifications %s New

Перейти до вмісту