Комунальний заклад "Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради"

Інформація про заклад

Спеціальний заклад для дітей з особливими освітніми потребами

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УМАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (далі – Центр) ‒ це заклад загальної середньої освіти, метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

В Центрі створено належні умови для варіативності навчання і вжиті заходи щодо її впровадження у навчальний процес. Освітній процес організований з метою забезпечення оптимальних умов для фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального розвитку особистості з ООП, досягнення ними рівня, що відповідає потенційним можливостям, пізнавальним інтересам і здібностям учнів та вихованців. Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалась за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Варіативна частина робочого навчального плану планується враховуючи побажання запитів батьків, кадрове та навчально-методичне забезпечення. Години варіативної складової використані для інваріативної складової та індивідуальної роботи, з метою надання якісної освіти. Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток.

Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм навчання. На початок навчального року командою психолого-педагогічного консиліуму для учнів з особливими потребами розробляється індивідуальна програма розвитку за участю батьків, класних керівників, психолога. ІПР протягом року переглядається, доповнюється відповідно до можливостей та розвитку дітей.

У закладі обладнано 7 класних кімнат та 2 групові кімнати. До послуг учнів музична та спортивна зали, кабінет практичного психолога, соціального педагога, медичний кабінет, кабінет масажу, спортивний та ігрові майданчики, сенсорна та мультисенсорна кімнати.

Класні кімнати для 1-4 класів забезпечено комп’ютерами, телевізорами, принтерами, ламінаторами та необхідним навчальним обладнанням, два класи мультимедійними дошками, два класи інтерактивними столами. Усі наявні у закладі комп’ютери підключені до мережі (100 Мбіт/с), наявна мережа Wi-Fi.

У закладі освіти навчається та виховується вихованці з сіл та районних центів Черкаської області.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

39 осіб
Кількість педагогічних працівників
47 осіб
Кількість учнів
27 осіб
Кількість дошкільнят
7 класів початкової школи та 2 групи дошкільного відділення
Кількість класів

Дошкільне відділення

27 вихованців

Шкільне відділення

спеціальна школа для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку I ступеню, де передбачається денне або цілодобове перебування учнів

 • 1-А клас – 6 учнів
 • 1-Б клас – 8 учнів
 • 2 клас – 7 учнів
 • 3 клас – 6 учнів
 • 4-Аклас – 7 учнів
 • 4-Б клас – 6 учнів
 • 4-В клас – 7 учнів

Наявність гуртків та їх перелік

В нашій школі діють гуртки:

Танцювальний гурток «Топотушки»

Структура Центру

Головними завданнями Закладу є:

 • створення умов для здобуття дошкільної та початкової освіти дітей з ООП ;
 • забезпечення права дітей із складними порушеннями розвитку на здобуття освіти;
 • корекція порушень інтелектуального розвитку та мовлення і пов’язаних із ними особливостей психофізичного розвитку;
 • розвиток природних здібностей і обдарувань;
 • сприяння фізичному та психічному розвиткові дітей;
 • надання психолого-педагогічної допомоги родинам;
 • залучення батьків чи осіб, що їх заміняють, до активної участі у освітній роботі;
 • виховання морально і фізично здорового покоління;
 • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв української нації, державної мови, національних цінностей;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», « Про дошкільну освіту»,іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших органів центральної виконавчої влади, рішеннями місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити вам найкращі враження на нашому сайті. Продовжуючи використовувати наш сайт, ви автоматично погоджуєтеся з використанням даних технологій.Політика конфіденційності

Notifications %s New

Перейти до вмісту